wpe4.jpg (8736 bytes)Adelspatent fra 1666 (Admiral Cort Sivertsen Adeler)

Aktuelt skjold: Friherre Adeler fra 1826

Skjoldet er firdelt: 1: Hvidt med sort halvørn. 2: Arm med tyrkerhoved på en kårde. 3: Hvidt kastel på sort baggrund. 4: Tre halvmåner . I midten: Skib med Dannebrog.

Skjoldholdere: Sort ørn (venstre) og sort høg (højre)

På venstre hjelm: 7 skibsstævne med faner. På kugle Fortuna med blåt klæde.

På højre hjelm: Blå kugle med optisk telegraf. Øverst en stork med fisk i næbet